Teckna Alivia Cancervårdsförsäkring Obligatorisk

79.image-20210115090638-1.122x122.png

Fyll i org.nr och pers.nr nedan och ta er vidare steg för steg

 

Tecknas för en definierad grupp mellan 5 och 50 personer

Ansvarig på företaget tecknar den grundläggande försäkringen och intygar om fullt arbetsförhet på samtliga

Efter att den grundläggande försäkringen är tecknad på- och avanmäler man direkt på mail in till cancervard_obligatorisk@sakra.se

Gällande medförsäkrad

Medförsäkrad, gruppmedlemmens make/maka, sambo eller registrerad partner och medförsäkrade barn kan erbjudas möjligheten att teckna försäkring.

Premien för frivillig försäkring gäller för medförsäkrad och medförsäkrade barn. Separat ansökan sänds till cancervard_obligatorisk@sakra.se

Läs förköpsinformationen innan du ansöker om försäkring

För grupper med fler än 50 personer kontakta madelene.appelqvist@sakra.se för särskild bedömning