Teckna Alivia Cancervårdsförsäkring Obligatorisk

79.image-20210115090638-1.122x122.png

Tecknas för en definierad grupp mellan 10 och 50 personer

Ansvarig på företaget tecknar den grundläggande försäkringen och intygar om fullt arbetsförhet på samtliga

Efter att den grundläggande försäkringen är tecknad på- och avanmäler man direkt på mail in till cancervard_obligatorisk@sakra.se

Gällande medförsäkrad

Medförsäkrad, gruppmedlemmens make/maka, sambo eller registrerad partner och medförsäkrade barn kan erbjudas möjligheten att teckna försäkring.

Premien för frivillig försäkring gäller för medförsäkrad och medförsäkrade barn. Separat ansökan sänds till cancervard_obligatorisk@sakra.se

Läs förköpsinformationen innan du ansöker om försäkring

För grupper med fler än 50 personer kontakta madelene.appelqvist@sakra.se för särskild bedömning