Teckna Alivia Cancervårdförsäkring

79.image-20210115090638-1.122x122.png

Fyll i pers.nr nedan och ta er vidare steg för steg

 

Ett komplement till den offentliga cancervården som ger ökad trygghet där alla får ta del av den bästa och allra senaste kunskapen.

Försäkringen ger rätt till en ny oberoende bedömning en s.k. second opinion.

Den ges av internationella specialister för att säkerställa rätt diagnos och att rätt behandling är föreslagen.

Försäkringen ger vård inom garanterad tid samt ger möjlighet till behandlingar som är internationellt godkända men som ännu inte är godkända i Sverige.

Därtill får patienten en personlig vårdsamordnare, möjlighet till psykologstöd, resekostnader etc.

Läs förköpsinformationen innan du ansöker om försäkring

 

 

Om du skall teckna en obligatorisk försäkring för en definierad grupp mellan 5 och 50 personer klicka på länk nedan

Teckna Alivia Cancervårdsförsäkring Obligatorisk